Sociale dienst

De sociale dienst bestrijkt de drie gewesten van het land. Hoewel het succes van de vereniging vooral wordt afgemeten aan de resultaten van de andere diensten en aan hun verwezenlijkingen, speelt de sociale dienst toch een fundamentele rol. Ze is trots op haar statuut van “toegangspoort”; ze is de “draaischijf” van de vereniging.

De maatschappelijk werker is steeds de eerste persoon die de visueel gehandicapte, zijn familie of zijn wettelijke vertegenwoordiger ontmoet. Hij regelt steeds de contacten met de dienst die de persoon nodig heeft of wenst.

Uit het dagelijks werk van het team en de kwaliteit van de relatie met de mensen ontstaat het aanvankelijke en duurzame vertrouwen in de vereniging.

Het team is samengesteld uit 10 maatschappelijk werkers die bijstand verzekeren aan alle blinden en slechtzienden, van alle leeftijden, met of zonder verwante handicap, die op het Belgische grondgebied verblijven.

Taken

Tot de belangrijkste doelstellingen van de sociale dienst behoren het verbeteren van de zelfredzaamheid en het welzijn van blinden en slechtzienden, naast hulp bij het zoeken naar middelen om de handicap te overwinnen.

Om die doelstellingen te bereiken, bouwen de maatschappelijk werkers partnerships uit met interne en externe diensten, terwijl ze ook de betrokkenen zelf proberen te responsabiliseren. Omdat de dienst met sterk uiteenlopende situaties geconfronteerd wordt, moet ze op alle punten geregeld evolueren.

In de praktijk…

Na de eerste contacten worden een rapport en een sociale anamnese overgemaakt aan de diensten die met de betrokkene zullen werken. De maatschappelijk werker stelt daarin verschillende oplossingen voor, regelt begeleidings- en aanmoedigingssessies, geeft administratieve en juridische informatie.

Vervolgens kan hij rechtstreeks met de betrokkene aan het werk. De meest voorkomende interventies:

 • hulp, en vooral budgetbegeleiding, wanneer de problemen van de handicap financiële moeilijkheden met zich meebrengen
 • doorverwijzing naar interne en externe diensten en, zo nodig, begeleiding van de aanvrager naar de betreffende dienst(en)
 • geregelde opvolging van de toestand
 • bevordering van de contacten met diverse instellingen en diensten.

De sociale dienst prospecteert en sensibiliseert de eerstelijnsdiensten. Ze vertegenwoordigt de vereniging op vergaderingen of colloquia om informatie te verspreiden over de verschillende diensten voor blinden en slechtzienden.

Overzicht per provincie van de maatschappelijk werkers (Vlaanderen)

 • Provincie West-Vlaanderen

  Maatschappelijk assistente Brigitte Vervenne-Hauspie
  Telefoon 051 21 17 38, op woensdag tot 14u30
  Email : B.Hauspie@vrienderblinden.org


 • Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant (Arrondissement Halle-Vilvoorde)

  Maatschappelijk assistente Tamara Dirckx
  Telefoon 054 26 00 16, op donderdag
  Email : T.Dirckx@vriendenderblinden.org


 • Provincie Antwerpen en provincie Vlaams-Brabant (Arrondissement Leuven)

  Maatschappelijk assistente Elke Swinnen
  Telefoon 011 82 28 87, op woensdag
  Email : E.Swinnen@vriendenderblinden.org


 • Brussel en Waals Brabant (zone Halle-Vilvoorde niet inbegrepen)

  Maatschappelijk assistente Edyth de Ryckel
  Telefoon 02 759 35 65, op donderdag
  Email : E.deRyckel@vriendenderblinden.org


 • Provincie Limburg

  Maatschappelijk assistente Anneleen Cleuren
  Telefoon 011 76 40 45, op woensdag
  Email : a.cleuren@vriendenderblinden.org

 

 • Psycholoog: Ruddy Billet

 • Bedrijfsarts: dr. Van Gheluwe

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com