Voorgeschiedenis

1885 – OORSPRONG/ GHLIN (BERGEN)

Léonard Simonon, zelf al op jonge leeftijd door blindheid getroffen, richtte in 1885 een privéschool voor blinde kinderen op in Ghlin. Naast basisonderwijs krijgen de kinderen er ook een opleiding in diverse aangepaste beroepen.

De school kampt echter met een gebrek aan middelen. Om het Buitengewoon Blindeninstituut van Ghlin (later omgedoopt tot het Provinciaal Instituut) te redden, doet Léonard Simonon een beroep op de gulheid van het publiek. Dat initiatief mondt na verloop van jaren uit in het werk “De Vrienden der Blinden”, in 1929 omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk, een V.Z.W.

1914-1918 – WERELDOORLOG 1

Het verhaal van de moderne geleidehond begint echter tijdens de eerste Wereldoorlog.
Toen werden geleidehonden weer interessant daar zoveel jonge mannen blind waren geworden door de blootstelling aan mosterdgas waarin veel soldaten vaak door Yperiet blind waren geworden. Toen was de herdershond gekend als trouw, hulpzaam, gehoorzaam, zorgzaam, leergierig en ook als waker.
Een Duitse arts, Dr. Gerhard Stalling, behandelde veel blinden. Hij kreeg het idee om honden op te leiden zodat ze deze mannen konden helpen. Toen hij op een dag met een patiënt in het ziekenhuis wandelde met een hond, werd hij dringend weggeroepen en liet hij de hond achter bij de patiënt. Toen hij later terugkeerde, zag hij bij de hond signalen dat hij voor de blinde patiënt zorgde.

1916 – 1STE BLINDEN GELEIDE HONDENSCHOOL VOOR BLINDEN

De eerste hondeninstelling werd tijdens de 1ste WO opgericht voor dove en slechtziende soldaten.
Toen  werd er veel gebruik gemaakt van Yperiet (gas in de loopgraven), met veel oogproblemen als gevolg. De Duitse Hondenambulance Rode Kruis richtte een opleidingscentrum in Oldenburg op. De eerste geleidehond werd afgeleverd in 1916 aan Paul Feyen, een blind geworden veteraan. Binnen een jaar waren er honderd geleidehonden afgeleverd en tegen 1919 werden in totaal 539 geleidehonden afgeleverd.
In 1922 werden voor het eerst honden opgeleid voor blind geworden burgers. Tijdens deze periode waren er klachten over de dalende kwaliteit van de honden. Uiteindelijk weigerde de vereniging nog met veteranen te werken. De vereniging leverde nog enkele jaren geleidehonden af aan burgers en werd toen stopgezet. Het logo van Vrienden der Blinden is hiervan afgeleid.

1921 – PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR BLINDEN TE GHLIN

In het provinciaal instituut te Ghlin werden 2 beroepsrichtingen opgestart voor blinden en slechtzienden. De insteek was om hen uit hun isolement te halen en hun visuele beperking om te buigen naar een positieve meerwaarde. Door in te boeten op één zintuig, versterkten hun andere zintuigen en daar werd handig op ingespeeld.

  • Het vlechten van stoelen, manden, … (gevoel)
  • Het stemmen van muziekinstrumenten (gehoor)

 

1923 – VERENIGING KWEKERS VAN DUITSE HERDERS

De vereniging van ‘Kwekers van Duitse Herders’ was de 1ste professionele instantie voor het opleiden van blindengeleidehonden met aandacht voor socialisatie en positie van de hond naar baasje toe. Blinde veteranen kregen nu een geleidehond van de vereniging die in 1923 een opleidingsschool in Potsdam opende. Deze groep gebruikte de opleidingsmethoden die gemeenschappelijk zijn aan de meeste geleidehondenscholen van vandaag: goede honden selecteren, een zorgvuldige matching uitvoeren en trainingen verzorgen in de thuisomgeving. In de jaren 1930 waren er ongeveer 4.000 gekwalificeerde geleidehonden in Duitsland. Hun logo, met afgebeelde de Duitse herder, vormt de basis van ons huidig logo.
Later werd overgeschakeld naar golden retrievers en labrador retrievers voor het zachtere karakter.

1928 – LES AMIS DES AVEUGLES ASBL

De school “L’Institut Provincal pour Aveugles de Ghlin” ontbeerde aan financiële middelen. Om dit Provinciaal Instituut open te houden, deden ze voor het eerst beroep op openbare donaties (wat we nu kennen als GIFTEN). Dit initiatief had het beoogde effect en daarom werd besloten om in 1929 de organisatie om te vormen tot vereniging zonder winstoogmerk – VZW / ASBL – Les Amis des Aveugles met als doel dat blinden en slechtzienden activeer deel zouden nemen aan het sociaal leven.

1946 – CENTRE DE FORMATION DES CHIENS GUIDES A GHLIN

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog neemt de vzw haar intrek in het provinciale domein “Le Château de la Barrière”. Ze ontwikkelt activiteiten en verleent financiële en materiële hulp om oud-leerlingen te helpen hij hun sociale en professionele integratie. Zij richt het opleidingscentrum voor geleidehonden op en een tehuis voor mensen die blind werden door een arbeidsongeval of door de oorlog.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com