De aanvraag

Een labyrint van regels en procedures

Nadat je de voor- en nadelen van een geleidehond hebt afgewogen kan je een aanvraagprocedure opstarten.

Eerst moet je er voor zorgen dat je erkend bent door het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) waar je een erkenningsnummer wordt toegekend.

Daarna neem je contact met een multidisciplinair team (zie de lijst bij het VAPH) die de aanvraag officieel opstart. De taak van dit team bestaat er in jouw problemen en behoeften zo juist mogelijk in te schatten en je naar een passende oplossing te zoeken. Misschien is in jouw geval bvb. een witte stok of een “intelligente” witte stok een goedkopere en meer aangewezen oplossing.

Ook kan hier al worden bepaald welk opleidingscentrum voor jou het meest aangewezen is. Het opleidingscentrum te Koksijde is één van de mogelijkheden. Eens die beslissing is genomen, geldt de regelgeving van de gekozen organisatie. We beperken ons hierna tot de manier van werken bij de Vrienden der Blinden.

Eerst kom je in contact met de maatschappelijke assistent. Zij is het aanspreekpunt van onze organisatie. Zij brengt een huisbezoek en bespreekt met jou de wenselijkheid of noodzaak van een geleidehond. Is dat het geval dan wordt formeel de procedure gestart. Dat gebeurt aan de hand van standaardformulieren met een zeer grondige en uitgebreide vragenlijst over je persoon, je ingesteldheid, je huisvesting, je professionele situatie, enz.

Het dossier wordt daarna aan het opleidingscentrum bezorgd. Dit kan aanleiding geven tot verder onderzoek of vragen.

Ook een doktersattest is vereist als bewijs van je betrekkelijk goede gezondheid. Onze geneesheer-specialist zal met jou je algemene medische voorgeschiedenis en toekomstperspectieven uitdiepen. Hiervoor ga je samen met de sociaal assistent naar ons gespecialiseerd Centrum voor Functionele Revalidatie te Mons, waar je een grondig medisch oogonderzoek ondergaat.

Daarna volgt een eerste bezoek aan het opleidingscentrum te Koksijde en een eerste kennismaking met de manier van werken met een geleidehond. Dit ‘proefritje’ met geleidehond of geleidehondsimulator is nodig om de hoofdinstructeur een juist beeld te geven van je ruimtelijk oriëntatievermogen, je evenwichtszin, je stapsnelheid en je manier van bewegen (traag, rustig, levendig, of hyperkinetisch).

Daarna zal een ergotherapeut met specialisatie stoklopen en oriëntatie op huisbezoek komen. Hij geeft ook een Dogsim-training ter voorbereiding van de beschikking over een echte geleidehond. Een Dogsim is een speciaal karretje met de afmetingen van een hond. De bevindingen van de Dogsim-training worden aan de hoofdinstructeur meegedeeld.

Volgende stap: Het pleeggezin. Een onmisbare partner.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com