De laatste loodjes

Thuisbegeleiding en nazorg

Van zodra ze thuis zijn zal de instructeur hen helpen bij het toewijzen van de nieuwe plaatsen van de hond: waar kan de hond zijn behoefte doen? Waar is zijn rustplaats? Waar is zijn eethoek?…  Het is belangrijk dat dit bij de hond wordt ingeprent. Hij moet in huis zijn vaste plekjes hebben.

De opleiding van onze hond is nog niet helemaal af. Het sluitstuk van de opleiding is het aanleren van de trajecten die hij met zijn baasje zal moeten afleggen in de thuisomgeving. De hond moet in staat zijn om met één kernwoord het volledige parcours af te leggen.  De lengte of de complexiteit van het parcours speelt hierbij voor de hond weinig of geen rol. Het is trouwens perfect mogelijk – mits de nodige oefening – om de hond zo’ n tien tot vijftien trajecten aan te leren.

Naast het aanleren van vaste trajecten is het ook mogelijk om de hond vertrouwd te maken met onbekende trajecten. De hond leert dan niet een vast traject naar een bepaald eindpunt maar hij leert herkenningspunten aan te geven zoals straathoeken of kruispunten, trappen, verschillen in bestrating, enz. Bij elk herkenningspunt geeft het baasje dan de volgende richting aan. De hond moet er enkel voor zorgen dat het parcours op een veilige manier wordt afgelegd en voorkomen dat zijn baasje ergens tegenaan loopt of struikelt.

Afhankelijk van de particuliere leefsituatie van het baasje kan de thuisbegeleiding enkele dagen tot enkele weken duren.  Hiermee wordt de opleiding als dusdanig afgesloten. Baas en hond zijn nu in staat om zelfstandig door het leven te gaan als een hecht team. Ongetwijfeld zullen ze nog veel van elkaar leren maar dat doen ze spontaan en zonder verdere begeleiding.

De taak van het opleidingscentrum beperkt zich nadien tot een regelmatige controle.

Op het einde van de stage kreeg het baasje een paspoort mee waarop hij samen met zijn hond op de foto staat afgebeeld. De geldigheidsduur van het paspoort is beperkt tot één jaar. Daarna moet het duo baas-hond zich opnieuw aanmelden in het opleidingscentrum om een aantal gebruikstesten af te leggen waarna het attest met één jaar kan verlengd worden. Indien het resultaat negatief is of indien blijkt dat hond niet als geleidehond wordt gebruikt, kan het centrum de hond definitief terugvorderen. Het is een beslissing die niet licht wordt genomen maar soms noodzakelijk is in het belang van de hond en van andere gegadigden.

Baas en hond kunnen ook beroep doen op het centrum voor de jaarlijkse vaccinaties en een gratis was- en trimbeurt voor zover de hond op het centrum wordt aangeboden. Verkiest het baasje om de medische formaliteiten in de thuisomgeving af te handelen dan zijn de kosten ten zijne laste. Voor het veterinair onderzoek dient hij wel gebruik te maken van het formulier dat door ons centrum wordt ter beschikking gesteld en dat door zijn dierenarts moet worden ingevuld.

Dit dossier moet steeds ter beschikking staan van ‘Assistance Dog Europe’ (ADEu), het overkoepelend Europese controleorgaan waarbij de Vrienden der Blinden aangesloten is. Deze erkenning is belangrijk voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) dat de meeste geleidehonden in Vlaanderen subsidieert. Onze officiële erkenning danken we aan de kwaliteitseisen die ons opleidingscentrum hanteert en aan de 65 jaar lange ervaring die het Federaal Werk de Vrienden der Blinden en Slechtzienden heeft opgebouwd sinds 1945.

Indien je na het lezen van deze reeks tot de overtuiging bent gekomen dat een blindengeleidehond voor jou een goede oplossing kan zijn, of indien je nog twijfelt, neem dan eerst contact op met ons sociale dienst.
De contactpersoon voor uw regio kan u HIER terugvinden.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com