Een onmisbare partner

Het pleeggezin

Het pleeggezin wordt gekozen in functie van de levensgewoonten van het toekomstig baasje van de pup. Is het baasje jong en sportief dan kijken wij uit naar een pleeggezin waar er wel leven in huis is. Maar het tegenovergestelde doet zich eveneens voor en dan is een meer rustige omgeving aangewezen om later een ouder of alleenstaand baasje te dienen zonder een overlast te worden.

In de eerste plaats zal het pleeggezin onze pup leren zindelijk worden zodat hij een perfecte behoeftebeheersing vertoont.

Het verblijf van een tiental maanden in het pleeggezin is van fundamenteel belang voor zijn verdere ontwikkeling en zijn bekwaamheid als blindengeleidehond. In deze periode dient hij vertrouwd te worden met zoveel mogelijk aspecten van het dagelijkse leven. Deze socialisatie is bepalend voor de mate waarin hij later in staat zal zijn angst- en paniekreacties te beheersen.

Daarna volgt de assimilatie van de klassieke basisbevelen, zoals “zit”, “liggen”, “blijven”, “voet”, enz. die elke goed opgeleide hond dient te kennen.

Om deze delicate opdracht goed en zorgvuldig te volbrengen komen alleen mensen in aanmerking die al ervaring hebben met honden en liefst zelf al een hond bezitten. Liefst is er iemand in het gezin die niet voltijds werkt zodat er veel tijd aan de opvoeding kan worden besteed.

Omdat de pup geselecteerd is in functie van de behoeften van zijn toekomstig baasje, ontstaat een ongedwongen en doorgaans aangename relatie tussen het baasje en het pleeggezin. Deze laatste weet naar wie hun tijdelijke oogappel naartoe gaat. Zo kunnen de onderlinge contacten aanleiding zijn tot een intense vriendschapsrelatie.

Volgende stap: Naar de hogeschool. De basisopleiding in het centrum.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com