Beschikbare data voor groepsbezoeken

Hebt u een beschikbare datum voor een groepsbezoek, vul dan het aanvraagformulier in via deze link

UPDATE: Ten gevolge van het coronavirus werden een aantal maatregelen getroffen door de directie van Vrienden der Blinden, dit ter bescherming van onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten. In het kader van de groepsbezoeken werd beslist om alle geplande bezoeken te annuleren tot en met eind augustus. Concreet betekent dit dat we die bezoeken, noodgedwongen én met pijn in het hart, moeten schrappen en/of verplaatsen.