Fiscaal Attest

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Alle giften vanaf € 40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.
Het fiscaal attest ontvangt u eind april volgend op het jaar van de betaling van uw gift(en).

Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel

Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat u in het voorgaande jaar schonk aan Vrienden der Blinden.
Met het attest kan u uw bijdrage aftrekken van uw totaal netto inkomen.

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen die Vrienden der Blinden ontvangt op haar rekening(en) in de loop van het fiscaal jaar.

Bijvoorbeeld. U doet een gift op 28 november 2016. De betaling staat op onze rekening…
… op 31 december 2016. Het fiscaal attest wordt uitgereikt in 2017.
… op 2 januari 2017. Het fiscaal attest wordt uitgereikt in 2018.

Als je bijvoorbeeld voor 100 euro giften hebt gedaan in 2017, zal je 45 euro minder belastingen aangerekend worden.

Op wiens naam staat het fiscaal attest?

Een fiscaal attest wordt uitgereikt op naam van de titularis van de rekening van waar de bijdrage werd gestort.

Op welk adres ontvang ik het fiscaal attest?

Een fiscaal attest wordt verstuurd naar het adres dat in ons databestand vermeld staat. Verwittig dus tijdig als uw adres wijzigt. Zo vermijdt u dat het attest niet op het juiste adres aankomt.

Ik ben mijn fiscaal attest verloren. Kan ik een kopie verkrijgen?

Volgens de richtlijnen van de federale overheid mogen wij géén duplicaten van het fiscaal attest uitreiken. We kunnen u wel het bedrag en het attestnummer meedelen. Het volstaat immers dat u dat bedrag invult op uw aangifte. Het attest dat u ontvangt, is eigenlijk een soort ‘ontvangstbewijs’ om te helpen bij uw aangifte.

Heeft u nog vragen?

E – info@vriendenderblinden.be
T  058 53.33.00


Steun Vrienden der Blinden op rekeningnummer
IBAN BE08 2800 7787 8913
Ondernemingsnummer: 0406 579 854

Vergeet niet bij vermelding: “GIFT” te noteren om zo in aanmerking te komen van een fiscaal attest…

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com