Steun met je bedrijf

Toekomstgericht ondernemen

Sociaal engagement leeft in de ondernemingswereld. Steeds meer bedrijven maken werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Het is niet alleen een manier om je als bedrijf te integreren in de maatschappij, maar het werkt ook inspirerend en zorgt voor onderlinge verbondenheid.

Operationele sponsoring

De dagelijkse werking van Vrienden der Blinden vraagt de nodige investeringen. In plaats van financieel te steunen, kan jouw bedrijf ook producten en diensten aanbieden. Nuttige zaken zoals bureaumateriaal, computers, drukwerk…  Elke besparing in onze operationele kosten, komt ons opleidingscentrum voor blindengeleidehonden ten goede.

Dopjesactie

Je kan ook helpen door mee te doen aan de dopjesactie.

Sponsoring op maat

Elk bedrijf is uniek! Een actie op maat is daarom het meest zinvol voor jou en voor Vrienden der Blinden. Samen bekijken we hoe jouw engagement het best vertaald wordt in een concrete samenwerking. De bedoeling is om samen gemeenschappelijke doelen na te streven.

T – 058 53.33.05
E – a.derycke@vriendenderblinden.org


Steun Vrienden der Blinden op rekeningnummer
IBAN BE08 2800 7787 8913
Ondernemingsnummer: 0406 579 854