Van pup tot…

De opleiding van een blindengeleidehond is meer dan alleen een training. Niet elke hond met aanleg groeit uit tot een volwaardige geleider. Baas en hond moeten naar elkaar toegroeien tot een onafscheidelijk duo gebaseerd op respect en vertrouwen.

3 pups in het gras

Op de leeftijd van twee maanden worden de pups getest op hun aanleg voor het werk van geleidehond en worden dan toevertrouwd aan een pleeggezin. Daar worden ze gedurende 12 maanden gesocialiseerd en opgevoed onder begeleiding van het centrum. Alle kosten gedurende die periode worden door het centrum gedragen. Daarna komen de honden, die intussen 14 maanden oud zijn, naar “school” in het centrum. Dagelijks gaan ze met een beugel en een witte blindenstok op pad met een instructeur. Eerst wordt getraind in een rustige omgeving, maar geleidelijk aan wordt uitgeweken naar situaties met een hogere moeilijkheidsgraad. De hele opleiding duurt ongeveer acht maanden.

Uiteindelijk volgt dan de stage met het toekomstige baasje. Tijdens die stage kan de stagiair verblijven in één van onze twee studio’s op het centrum. Om de opleiding af te ronden begeleidt de instructeur ten slotte baas en hond in hun vertrouwde leefomgeving om de nodige trajecten aan te leren. Op dat moment is de blindengeleidehond ongeveer 2 jaar oud. Wat sommige mensen durven te vergeten maar wat heel belangrijk is, is de nazorg. Zolang de hond werkt als geleidehond, blijven onze instructeurs ter beschikking om kleine probleempjes op te lossen.