Legaten

Waarom Vrienden der Blinden opnemen in jouw testament?

Je wil graag een goed doel steunen maar je wil ook dat er nog genoeg overblijft voor jouw familie en vrienden? Dan hebben wij voor jou dé oplossing! Dankzij het duo-legaat kan je beide partijen schenken wat je wil.

Hoe werkt dit systeem concreet?

Jouw wilsbeschikking of testament kan op verschillende wijzen worden opgesteld:

 • het eigenhandige of “holografische” testament (handgeschreven, gedateerd & getekend) dat je best bij jouw notaris laat registreren om verlies of misbruik te vermijden (± € 50).
 • het notariële of “authentieke” testament opgesteld door de notaris zelf in aanwezigheid van twee getuigen (± € 250).
 • het internationale testament dat door jou of een derde is opgesteld, niet noodzakelijk handgeschreven is maar wel door jou getekend en in aanwezigheid van twee getuigen aan de notaris wordt overhandigd, zodat deze een akte van neerlegging opstelt.

Wat is een legaat?

Het testament of wilsbeschikking kan, zonder de rechtstreekse erfgenamen te schaden, ook een legaat ten voordele van een Goed Werk (vzw) voorzien. Hierin zijn er verschillende mogelijkheden:

 • het algemene legaat waarbij het beschikbare deel volledig naar één persoon of Goed Werk (vzw) gaat;
 • het legaat onder algemene titel waarbij het beschikbare deel onder verschillende erfgenamen en het Goed Werk (vzw) wordt verdeeld.
 • het bijzondere legaat waarbij bijzondere zaken zoals kunstwerken, juwelen of een som geld aan bepaalde erfgenamen worden toegewezen.

Hoe dan ook raden wij altijd aan een notaris te raadplegen om wettelijke vorm- en uitvoeringsfouten te vermijden.

We kunnen dus besluiten dat het hier om een win-winsituatie gaat voor beide partijen!


Identificatie

 • FEDERAAL WERK “De VRIENDEN der BLINDEN en SLECHTZIENDEN“ – vzw
  (afgekort “Vrienden der Blinden”- vzw)
  Maatschappelijke zetel: 7011 MONS/Ghlin – Rue de la Barrière 37-39
  Ondernemingsnr: 4065 798 54
  T +32(0)65 40 31 00
  F +32(0)65 40 31 09
 • Expliciet bijvoegen
  Vlaamse Vleugel “Vrienden der Blinden – Koksijde“: Opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden
  Adres: Hendrik Noterdaemestraat 1 – 8670  KOKSIJDE
  Bankrelatie: IBAN BE08 2800 7787 8913