Legaten

Waarom Vrienden der Blinden opnemen in jouw testament?

We geven jou 5 redenen om ons een legaat te geven:

 1. Beslis in alle (gemoeds)rust:
  U bepaalt zelf wat er met uw vermogen gebeurt en onder welke voorwaarden u dit wenst.
 2. Steun een goed doel dat u nauw aan het hart ligt:
  Dankzij een legaat ten gunste van onze vereniging, levert u een concrete bijdrage aan o.a. het opleiden van blindengeleidehonden.
 3. Vermijd de successierechten:
  Op het deel dat u nalaat aan onze vereniging, is geen enkele erfbelasting verschuldigd.
 4. Garandeer de toekomst van onze projecten:
  U neemt een beslissing die ervoor zorgt dat de werking van onze vereniging ook in de toekomst verder kan gegarandeerd worden.
 5. Kies zelf uw erfgenamen:
  Als u geen erfgenamen hebt en geen testament opstelt, gaat uw vermogen automatisch naar de overheid. U kunt overwegen om uw vermogen na te laten aan onze vereniging.

Wat is een legaat?

Het testament of wilsbeschikking kan, zonder de rechtstreekse erfgenamen te schaden, ook een legaat ten voordele van een Goed Werk (vzw) voorzien. Hierin zijn er verschillende mogelijkheden:

 • het algemene legaat waarbij het beschikbare deel volledig naar één persoon of Goed Werk (vzw) gaat;
 • het legaat onder algemene titel waarbij het beschikbare deel onder verschillende erfgenamen en het Goed Werk (vzw) wordt verdeeld.
 • het bijzondere legaat waarbij bijzondere zaken zoals kunstwerken, juwelen of een som geld aan bepaalde erfgenamen worden toegewezen.
 • En het duolegaat? Vanaf juli 2021 zullen duolegaten in de meeste gevallen geen fiscale voordelen meer opleveren in Vlaanderen. De techniek van het duolegaat maakte het mogelijk om een ver familielid of vriend de successierechten te besparen, dit door Vrienden der Blinden op te nemen in je testament. Het Vlaamse Gewest heeft echter beslist om het tarief van de successierechten voor dit soort legaten te verhogen. We raden deze techniek niet aan, als u in het Vlaamse Gewest woont, omdat het bedrag aan successierechten dat moet worden betaald in sommige gevallen hoger zal zijn dan het ontvangen legaat.

Hebt u vragen over het opstellen van uw testament?
Neem dan best contact op met uw notaris of praat in alle discretie met onze collega fondenwerving: Ann Derycke. Dit kan via a.Derycke@vriendenderblinden.org of via +32 58 53 33 05.


Identificatie

 • FEDERAAL WERK “De VRIENDEN der BLINDEN en SLECHTZIENDEN“ – vzw
  (afgekort “Vrienden der Blinden”- vzw)
  Maatschappelijke zetel: 7011 MONS/Ghlin – Rue de la Barrière 37-39
  Ondernemingsnr: 4065 798 54
  T +32(0)65 40 31 00
  F +32(0)65 40 31 09
 • Expliciet bijvoegen
  Vlaamse Vleugel “Vrienden der Blinden – Koksijde“: Opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden
  Adres: Hendrik Noterdaemestraat 1 – 8670  KOKSIJDE
  Bankrelatie: IBAN BE08 2800 7787 8913