Aanvraag Groepsbezoek

UPDATE: Ten gevolge van het coronavirus werden een aantal maatregelen getroffen door de directie van Vrienden der Blinden, dit ter bescherming van onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten. In het kader van de groepsbezoeken werd beslist om alle geplande bezoeken te annuleren tot en met eind augustus 2021. Concreet betekent dit dat we die bezoeken, noodgedwongen én met pijn in het hart, moeten schrappen en/of verplaatsen.

Lees eerst de informatie over groepsbezoeken op deze pagina.

Een bezoek is slechts definitief na schriftelijke bevestiging door het opleidingscentrum.

Gebruik de schuifbalk rechts of scroll met de muis om alle rubrieken in te vullen.

Lees eerst de informatie over groepsbezoeken op deze pagina.