Sociale dienst

De sociale dienst van Vrienden der Blinden is een belangrijk onderdeel van de werking. Maatschappelijk werkers zijn actief in de drie gewesten van het land. De dienst speelt een fundamentele rol en profileert zich graag als toegangspoort tot onze vereniging.

Het team is samengesteld uit 10 maatschappelijk werkers die bijstand verzekeren aan alle blinden en slechtzienden, van alle leeftijden, met of zonder verwante handicap, die op het Belgische grondgebied verblijven. Zij komen in eerste instantie in contact met de visueel gehandicapte, zijn familie of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Ze werken vraaggericht en begeleiden de persoon bij hun zoektocht naar de meest geschikte ondersteuning. Dagelijks zet het team in op de kwaliteit van de relatie met de mensen waardoor een duurzaam vertrouwen in de vereniging wordt gecreëerd.

Taken

Tot de belangrijkste doelstellingen van de sociale dienst behoren het verhogen van de zelfredzaamheid en het welzijn van blinden en slechtzienden. Daarnaast krijgen ze begeleiding bij het zoeken naar de meest geschikte hulpmiddelen. Om die doelstellingen te bereiken, bouwen de maatschappelijk werkers partnerships uit met interne en externe diensten, terwijl ze ook de betrokkenen zelf proberen te responsabiliseren. De dienst wordt met sterk uiteenlopende situaties geconfronteerd wat op regelmatige basis zelfevaluatie met zich meebrengt.

In de praktijk…

Na de eerste contacten wordt de nodige verslaggeving overgemaakt aan de diensten die met de betrokkene zullen werken. De maatschappelijk werker stelt daarin verschillende oplossingen voor, regelt begeleidingssessies en geeft administratieve en juridische informatie.

Vervolgens kan hij rechtstreeks met de betrokkene aan het werk. De meest voorkomende interventies:

 • Hulp en vooral budgetbegeleiding wanneer de problemen van de handicap, financiële moeilijkheden met zich meebrengen.
 • Doorverwijzing naar interne en externe diensten en indien nodig begeleiding van de aanvrager naar de betreffende dienst(en).
 • Geregelde opvolging van de situatie;
 • Bevordering van de contacten met diverse voorzieningen en diensten.

De sociale dienst prospecteert en sensibiliseert de eerstelijnsdiensten. Ze vertegenwoordigt de vereniging op vergaderingen of colloquia om informatie te verspreiden over de verschillende diensten voor blinden en slechtzienden.

Overzicht per provincie van de maatschappelijk werkers (Vlaanderen)

 • Provincie West-Vlaanderen

  Maatschappelijk assistente Inge Deschepper
  Telefoon: 0478/78.08.52 – permanentie: woensdag
  Email: I.Deschepper@vriendenderblinden.org


 • Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant (Arrondissement Halle-Vilvoorde)

  Maatschappelijk assistente Van Soest Ammelie
  Telefoon 0472/51 00 47
  Email : a.vansoest@vriendenderblinden.org


 • Provincie Antwerpen en provincie Vlaams-Brabant (Arrondissement Leuven)

  Maatschappelijk assistente Elke Swinnen
  Telefoon 0471/02.71.85, op woensdag
  Email : E.Swinnen@vriendenderblinden.org


 • Brussel en Waals Brabant (zone Halle-Vilvoorde niet inbegrepen)

  Maatschappelijk assistente Edyth de Ryckel
  Telefoon 02 759 35 65, op donderdag
  Email : E.deRyckel@vriendenderblinden.org


 • Provincie Limburg

  Maatschappelijk assistente Elke Swinnen
  Telefoon 0471/02.71.85, op woensdag
  Email : E.Swinnen@vriendenderblinden.org

 • Psycholoog: Ruddy Billet

 • Bedrijfsarts: dr. Van Gheluwe