De ED-card maakt leven makkelijker

Mensen met een handicap hebben vaak recht op korting of extra begeleiding als ze ergens naartoe gaan. Maar er geldt niet overal uniformiteit. Soms moeten ze een document van de dokter meebrengen of een ander attest om aan te tonen dat ze effectief andersvalide zijn. De European Disability Card moet daar verandering in brengen. Deze ziet eruit als een identiteitskaart, moet zorgen voor meer overeenstemming binnen Europa.

Afbeelding van een EDCardDeze kaart is enkel voor personen met een handicap en is bedoeld voor cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld: om ermee naar de film te gaan, of naar toneel, een museum, een pretpark, … Het is een nieuwe kaart. Opgelet: het is geen parkeerkaart. Je gebruikt ze ook niet om met het openbaar vervoer te reizen. Deze kaart heeft andere voordelen. Zoals kortingen, recht op gereserveerde plaatsen, aangepaste rondleidingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, … Vraag gerust aan de organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten of ze de kaart aanvaarden en welke voordelen ze toekennen.

Het project EDC

De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen van personen met een handicap. Het ligt in de lijn van een initiatief van de Europese Commissie, die de opstart van de kaart geco-financierd heeft.

Acht EU-lidstaten nemen deel aan het project voor de ontwikkeling van de European Disability Card: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Het idee van een European Disability Card is niet nieuw en werd meermaals besproken op Europees niveau. Van meet af aan heeft België aangegeven te willen meewerken aan dergelijk initiatief.

Het is trouwens niet onbelangrijk te herhalen dat:

 • deze vraag er kwam op verzoek van het BDF (Belgian Disability Forum) en vervolgens door het EDF (European Disability Forum) overgenomen werd;
 • de Eurecard – een servicekaart die personen met een handicap op het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn recht geeft op verschillende kortingen en voordelen op het vlak van toerisme, cultuur en sport – een initiatief van de Duitstalige Gemeenschap van België is;
 • het federale regeerakkoord van 1 december 2011 in een dergelijke kaart voorzag, Handipass genoemd.

Naar aanleiding van de oproep tot het indienen van een project door de Europese Commissie heeft België een projectvoorstel voor een European Disability Card ingediend in september 2015. Na validering ervan werd in december 2015 een overeenkomst ondertekend met de Europese Commissie. Deze overeenkomst heeft de prioriteiten en doelstellingen van het project en de voorwaarden voor Europese cofinanciering bevestigd. Alle Belgische overheidsdiensten hebben aangegeven een European Disability Card te willen realiseren.

Voorwaarden en hoe aanvragen?

U kunt de European Disability Card aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.

De kaart is GRATIS. Bij diefstal of verlies hebt u recht op één gratis duplicaat.

Hieronder vindt u de aanvraagprocedure voor de European Disability Card voor personen met een handicap of voor hun wettelijke vertegenwoordiger. De procedure verschilt per organisatie. Neem contact op met de organisatie bij wie u een dossier hebt :

 • België: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • met het online formulier (externe link) op de website van de FOD Sociale Zekerheid;
  • door een brief te sturen naar:Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   Directie-generaal Personen met een handicap
   Kruidtuinlaan 50 bus 150 – 1000 Brussel
 • Vlaanderen: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  U kunt uw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH (externe link).
  Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.
 • Brussel: Service public francophone bruxellois (Dienst Phare)
  Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens door: de voor- en achternaam, de geboortedatum en het rijksregisternummer van de persoon die de kaart wil aanvragen, en indien mogelijk het nummer van het Pharedossier.
  U kunt uw aanvraag indienen door:

  • een brief te sturen naar:Dienst Phare
   Paleizenstraat 42 – 1030 Brussel
 • Wallonië: Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
  Neem (persoonlijk, telefonisch, per fax, per e-mail) contact op met het bevoegde gewestelijke kantoor in uw woonplaats.
  Om te weten tot welk gewestelijk kantoor u zich moet wenden, neemt u een kijkje op de site van het agentschap AViQ (externe link).
 • Duitstalige gemeenschap: Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
  U richt zich tot uw contactpersoon of tot het kantoor van de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben.
  De contactgegevens vindt u op de website van de DSL(externe link).

heeft recht op een European Disability Card.  Deze wordt op aanvraag afgeleverd en vraag je aan bij de instelling waar je een dossier hebt.

Na de aanvraag duurt het ongeveer vier weken vooraleer de kaart in je bus belandt.

Meer informatie

 

Bron: www.belgium.be