“Covid-19 raakt ons. We zijn genoodzaakt om realistisch te zijn: de opleiding loopt vertraging op.”

Manager Nancy samen met Jojo, blindengeleidehond in wording.

17 maart 2020, de dag waarop het opleidingscentrum in lockdown ging. Alle geplande activiteiten op het centrum en op verplaatsing werden meteen opgeschort. De gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en alle betrokkenen staat op nummer één. Hoe pas je social distancing toe in een omgeving waar het werken met en voor mensen centraal staat, waar je continu aan de slag gaat met mensen en dieren? Fysisch afstand houden in het kader van de veiligheid van alle cliënten, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers. Dit werd ons uitgangspunt! We gingen massaal aan de slag met telewerk. We bleven bereikbaar via telefoon en mail.

Alle cliënten werden door de sociale dienst en andere teamleden gecontacteerd, gezien personen met een visuele beperking nog meer dan anders de confrontatie aangingen met uitdagingen waarmee ze eerder geconfronteerd werden: hoe geraak ik nu aan boodschappen? Op welke manier kan ik mij ‘veilig’ verplaatsen? Komt de poetshulp nog langs? Hoe slaag ik erin om mijn administratie in orde te krijgen? De uitdagingen zijn talrijk, nog groter dan anders, de vindingrijkheid echter nog groter. We staan op elk moment klaar voor onze cliënten.

Wat met onze honden in opleiding? Enkele studenten werden opgevangen door onze instructeurs, andere studenten kwamen terecht bij hun vaste vakantie- en weekendopvang. Een houvast, want de situatie was al ingewikkeld genoeg. Dankzij de inspanningen van de instructeurs, pleeg- en opvanggezinnen werden onze honden vertroeteld en ook geregeld uitgedaagd. Fysisch langs gaan om knelpunten op te lossen, kon nu even niet, maar bij de pakken blijven zitten, is echter niet onze stijl. Het digitaal aspect brengt ons zo veel mogelijkheden: mail, videochat, puppy opdrachten via onze besloten pleeggezinnen Facebookgroep. Echt alle middelen werden ingezet om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Een blindengeleidehond betekent voor personen met een visuele beperking zoveel meer dan de aaibaarheidsfactor die velen toewijzen aan deze prachtdieren. De honden die wij opleiden, vergroten de autonomie van de cliënten. Uiteindelijk willen personen met een visuele beperking hetzelfde als personen die niet geconfronteerd worden met deze beperking: actief kunnen deelnemen aan alle aspecten binnen de samenleving, zowel op economisch, sociaal en cultureel vlak.

We zijn genoodzaakt om realistisch te zijn: de opleiding loopt vertraging op! Ondanks de talrijke inspanningen van iedereen. De wachtlijst is lang, te lang om personen met een visuele beperking op een relatief korte termijn een hond te kunnen toewijzen om hun autonomie te vergroten. Er werden in begin 2020 al acties ondernomen met als doel de wachtlijst terug te dringen en meer honden te kunnen toewijzen zodat we kunnen voldoen aan de behoeftes en noden van onze cliënten.

Covid-19 heeft heel wat roet in het eten gestrooid. Meer honden opleiden betekent meer kosten. Een hond kost gemiddeld 25 000 euro waarvan de helft bij het afstuderen gefinancierd wordt door het VAPH. Idealiter verloopt het zo, de realiteit is echter anders. We werken met levende wezens, soms blijkt een hond niet voorbestemd om als blindengeleidehond aan de slag te gaan. Dit kan om medische redenen zijn, maar ook kan blijken dat een andere opdracht hem beter ligt. Het welzijn van de hond is voor ons heel belangrijk en er wordt steeds een goede oplossing gezocht. Ook heeft dit financiële gevolgen. Om onze werking te financieren zijn we, naast de gedeeltelijke financiering vanuit het VAPH, dus volledig afhankelijk van giften, inkomsten uit de dopjesactie en groepsbezoeken, evenementen en acties door vrijwilligers. Covid-19 heeft dus niet enkel invloed op ons dagdagelijks takenpakket, maar ook op het financieel verhaal.

Alle groepsbezoeken zijn geannuleerd tot eind augustus 2020. Ook de evenementen waarop we aanwezig zouden zijn, gaan niet door. Het opzetten van fysische acties is momenteel niet toegelaten en de vraag stelt zich wanneer dit opnieuw mogelijk zal zijn. Enkel de dopjesactie is momenteel nog operationeel als inkomstenbron. Hoewel er voorlopig nog geen ophalingen kunnen plaatsvinden, zijn over heel Vlaanderen mensen actief om de inzameling verder te organiseren. Een voorlopige planning wordt opgemaakt om, van zodra het kan, alle verzamelde dopjes op te halen en te ‘verzilveren’.

Zal het ons lukken om onze doelstelling en de wachttijd voor een blindengeleidehond terug te dringen en te realiseren? Zullen we erin slagen om personen met een visuele beperking in de toekomst verder te helpen om hun autonomie te vergroten? Daar ben ik van overtuigd! Echter zal de onvoorwaardelijke inzet en motivatie van het voltallig team om dit doel te bereiken niet volstaan. Financieel kunnen we dit niet alleen bolwerken.

Ook in deze bijzondere tijden rekenen we op uw steun. Help samen met ons om in de toekomst de autonomie van personen met een visuele beperking verder te vergroten zodat zij door de begeleiding van een professioneel opgeleide hond zelfstandig kunnen deelnemen aan alle activiteiten, waarvan u en ik ook kunnen genieten. Covid-19 raakt momenteel onze missie en deze van de honden. Alle hulp is momenteel meer dan welkom. Mocht u ons reeds gesteund hebben via welke weg dan ook, dan wil ik u hiervoor alvast persoonlijk bedanken! Samen kunnen we zo veel meer bereiken.

Nancy Matroye
Manager
Vrienden der Blinden Koksijde

Bekijk onze donatiecampagne én hoe u ons kan steunen.